יאיר דוחובני כבלים

S/FTP – 1200 MHz – 4x2x23# - Cat7A – סיכוך משופר - מעטה HFFR