יאיר דוחובני כבלים

S/FTP – 1500 MHz – 4x2x22# - Cat7A – סיכוך משופר, מעטה HFFR